X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری


نتایج تحقیقات دانشمندان آمریکایی نشان می دهد که افسردگی پس از مدتی فضاهایی از مغز را که مسئول پردازش احساسات مثبت و خوش بینانه هستند غیرفعال می کند.

فضایی در مغز وجود دارد که مسئول شاد بودن و احساسات مثبت انسان است محققان دانشگاه ویسکونسین- مدیسون در تحقیقات خود نشان دادند که زمان شروع افسردگی این منطقه فعال می ماند اما پس از مدتی که از توسعه این بیماری گذشت این منطقه غیر فعال می شود و به همین علت مغز و روح احساس تاریکی و پوچی می کنند.

در این خصوص این محققان توضیح دادند: "فقدان احساس لذت و ناتوانی در لذت بردن از چیزهایی که به طور طبیعی موجب شادی می شوند یکی ازعلائم اصلی افسردگی است ما در این تحقیقات نشان دادیم که در آغاز حتی در افراد افسرده نیز فضای مغزی درک کننده تحریکات مثبت فعال می ماند، اما در پایان آزمایشات دریافتیم که در افراد افسرده، فعالیت این منطقه مغزی خاموش می شود."

این دانشمندان با بررسی 27 بیماری که از افسردگی رنج می بردند و مقایسه آنها با 19 فرد سالم به این نتایج دست یافتند در این آزمایشات به تمام این افراد تصاویری نشان داده شد که القا کننده احساسات مثبت و منفی بودند همزمان فعالیت مغزی آزمایش شوندگان از طریق رزونانس مغناطیسی اندازه گیری می شد.

براساس گزارش Scientific American، نتایج این تحقیقات نشان داد که در افراد افسرده صحنه های مثبتی که حس لذت و شادی را منتقل می کردند به طور مختصر و در کوتاه مدت موجب روشن شدن نورونهای ناحیه پردازش پاسخهای مثبت به موقعیتهای خارجی شدند اما با تکرار دیدن تصاویر، این مناطق خاموش شد. به طوری که افراد افسرده دیگر قادر نبودند از شادی حاصل از تماشای تصاویر لذت ببرند.