X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مشخصات کلی

دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته)

آموزش بهداشت

 

مقدمه:

جهت پیشبرد برنامه های بهداشتی، وجود دوره‌های آموزش بهداشت از ضروریات است که بتوان به اهداف بهداشت که سلامتی جامعه است، رسید.

1- تعریف و هدف:

هدف از دوره کارشناسی ارشد آموزش بهداشت تربیت افرادی است که می‌توانند با کسب مهارتهای لازم به اجرای برنامه های آموزش بهداشت است و بالا بردن سطح اطلاعات بهداشتی جامعه بپردازند.

2- طول دوره و شکل نظام:

طول دوره کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 2 سال است و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب شورایعالی برنامه ریزی می‌باشد. دروس بصورت نظری و نظری عملی خواهد بود و بعلاوه دانشجویان ملزم به گذرانیدن یک واحد پروژه و کارورزی خواهند بود.

3- واحدهای درسی:

تعداد کل واحدهای درسی این دوره 20 واحد به شرح زیر است:

3-1- دروس کمبود یا جبرانی                  12 واحد

3-2- دروس اختصاصی              26 واحد

3-3- پایان نامه                          4 واحد

4- شرایط پذیرش دانشجو:

داوطلبین باید علاوه بر شرایط پذیرش دانشجو از شرط اختصاصی زیر نیاز برخوردار باشند:

دارا بودن مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های بهداشت عمومی – علوم تربیتی – علوم اجتماعی – روانشناسی.

5- نقش و توانائی:

کسانی که دوره کارشناسی ارشد آموزش بهداشت را به پایان می‌رساند دارای توانائی‌های زیر می‌باشند:

5-1- درصورت داشتن صلاحیت لازم می‌توانند به امر تدریس دروس آموزش بهداشت در سطوح مختلف کاردانی و کارشناسی اشتغال ورزند.

5-2- ارائه و انجام طرحهای تحقیقاتی در زمینه‌های آموزش بهداشت

5-3- بررسی و شناخت عادات، آداب و رفتار مردم در ارتباط با مسائل بهداشتی.

5-4- ارائه طرح، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزش بهداشت.

5-5- ارائه طرح در جهت تهیه وسائل کمک آموزشی از قبیل اسلاید، پوستر و... در زمینه‌های آموزش بهداشت.

6- ضرورت و اهمیت:

آموزش بهداشت و محتوای آن در حقیقت با تمام رشته های بهداشتی ارتباط دارد بدون آموزش بهداشت مشارکت مردم که گیرندگان اصل خدمات بهداشتی و درمان هستند میسر نخواهد شد. همچنین موفقیت برنامه‌های بهداشتی، شاخص‌های تغییر آگاهی رفتار و عملکرد مردم سنجیده می‌شود واین تغییر و دگرگونی بدون پرداختن به آموزش بهداشت و درک اهمیت سرنوشت ساز آن میسر نخواهد شد.

 

 

فصل دوم

برنامه دروس دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته)

رشته آموزش بهداشت


الف) جدول دروس کمبود یا جبرانی

دوره کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

01

کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل داده‌های بهداشتی

2

34

-

34

 

02

اصول اپیدمیولوژی

2

34

-

34

 

03

اصول خدمات بهداشتی

2

34

-

34

 

04

کلیات پزشکی

2

34

-

34

 

05

اصول تغذیه

2

34

-

34

 

06

اصول بهداشت محیط

2

34

-

34

 

 

جمع

12

204

-

204

 

 


ب: دروس تخصصی

دوره کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز با زمان ارائه درس

نظری

عملی

جمع

07

اصول فلسفه آموزش بهداشت

2

34

-

34

 

08

آموزش بهداشت مدارس

3

51

-

51

 

09

ارتباطات در آموزش بهداشت

2

34

-

34

 

10

تکنولوژی و روشهای آموزشی

3

34

34

68

 

11

روش تحقیق در علوم بهداشتی

2

34

-

34

 

12

پویائی گروه

2

34

-

34

 

13

اصول پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیره واگیر

2

34

-

34

 

14

روابط انسانی در مدیریت

2

34

-

34

 

15

جامعه شناسی بهداشتی پزشکی

2

34

-

34

 

16

آمار حیاتی (1)

3

51

-

51

 

17

جمعیت شناسی

1

34

-

34

 

18

پروژه و کارورزی *

1

-

-

-

 

19

پایان نامه

4

-

-

-

 

 

جمع

30

408

34

442

 

 

* کارورزی:

پروژه و کارورزی می‌بایست در ترم آخر انجام گیرد و محل کارورزی در مراکز بهداشتی و درمانی می‌باشد.