X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری


به گفته وزیر بهداشت برنامه پزشک خانواده را در شهرهای زیر 100 هزار نفر اجرا می شود ولی معاون وزیر گفته این طرح تا پایان سال آینده در تمام شهرهای کشور اجرا خواهد شد.

به گزارش«سلامت نیوز» به نقل از فردانیوز، اظهارات وزیر بهداشت در حالی مطرح می شود که دکتر سیدحسن امامی رضوی، معاون سلامت این وزارتخانه در اولین روزهای سال جاری گفته بود که برنامه پزشک خانواده امسال در شهرهای زیر 100 هزار نفر و سال آینده در تمامی شهرهای کشور اجرا می شود.

دستجردی با اشاره به اجرای برنامه پزشک خانواده در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت، گفت: به دنبال توسعه این برنامه در سراسر کشور هستیم.

این در حالی است که معاون سلامت وزارت بهداشت گفته بود که "اجرای برنامه پزشک خانواده بر اساس برنامه چهارم توسعه یک تکلیف قانونی است. بر همین اساس در قانون بودجه 88 نیز برنامه پزشک خانواده‌ در شهرهای زیر 100 هزار نفر و در سال 89 در تمامی شهرهای کشور اجرا می ‌شود."

دستجردی با اشاره به تکالیف قانونی که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است، اظهارداشت: با اجرای برنامه پزشک خانواده در شهرهای زیر 100 هزار نفر حدود 50 درصد مردم کشور تحت پوشش نظام ارجاع قرار می گیرند.

کارشناسان حوزه سلامت با تاکید بر اجرای طرح پزشک خانواده به عنوان تنها راهکار برون رفت نظام سلامت از چالشهای پیش رو بوده، در عین حال عقیده دارند که این طرح در شهرها توسعه نیافته است. در حالی که اجرای صحیح این برنامه می تواند نقش موثری در بخش درمان کشور ایفا کند. کاهش هزینه های اقتصادی، جلوگیری از هدر رفتن نیرو و سرمایه و درمان درست و به موقع با استفاده از سیستم ارجاع از مزایای طرح پزشک خانواده است