X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
تفکیک جنسی دانشجویان نیازمند بسترسازی است

محسنی خاطرنشان کرد: «فضای دانشگاه باید به گونه‌ای باشد که از انحرافات اجتماعی جلوگیری کند.» وی در مورد بحث تفکیک جنسی دانشجویان گفت: «تفکیک جنسی دانشجویان در دانشگاه‌ها نیازمند بسترسازی و زمینه لازم است

نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها به مسایل اعتقادی کمتر توجه می‌شود

نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها به مسایل اعتقادی کمتر توجه می‌شود.» محسنی در گفتگو با سلامتیران تصریح کرد: «وقتی ما در یک نظام ارزشی قرار داریم باید تمام چار‌چوب‌ها و اقدامات در راستای نظام ارزشی شکیل گیرد و در فضاهایی مانند دانشگاه‌ها باید بتوانیم بهداشت روانی را فراهم کنیم.» محسنی خاطرنشان کرد: «فضای دانشگاه باید به گونه‌ای باشد که از انحرافات اجتماعی جلوگیری کند.» وی در مورد بحث تفکیک جنسی دانشجویان گفت: «تفکیک جنسی دانشجویان در دانشگاه‌ها نیازمند بسترسازی و زمینه لازم است که هر چند این امر ضروری است ولی در شرایط فعلی به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود.» محسنی تاکید کرد: «این تفکیک‌ها بسیار هزینه‌بر است و مستلزم زمینه‌سازی است و همچنین امکانات و تمهیداتی لازم دارد که اگر فراهم شود، می‌توان این کار را انجام داد.»وی با انتقاد از معیارهای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها یادآور شد: «ما در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بیشتر به امکانات و تجهیزات دانشگاه توجه می‌کنیم و توجه جدی و عمیقی به مسایل ارزشی و اعتقادی نداریم.»